#STARS »

city guide

Сместен во пазувите на На­цио­нал­ни­от Парк Пелистер, хотелот Шум­ски Фенери, се наоѓа на 900м над­мор­ска височина. ...
Нашиот елегантно опремен ресторан се наоѓа во подножјето на Националниот парк Пелистер, на излезот од Битола. ...
Во самото срце на Градскиот парк, среде богатото зеленило, се наоѓа реномираниот ресторан "Уранија". ...
Овој објект се наоѓа во Паљури, 5 минути од плажата.
Матка е прекрасен локалитет, споменик на природата и културата. Се наоѓа недалекѕ од Скопје. ...